Lối Nhỏ Vào Đời

Tác giả: Chưa Biết

Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng.
Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay.
Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ.
Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời.

Đời em là chim én bay,
Đời em là hương tỏa đâu đây,
Đời em là bình minh rực cháy,
Đời em là hạnh phúc tràn đầy.

Đời em là câu hát ru,
Đời em là sáo diều vi vu,
Đời em là tình yêu bỏng cháy,
Anh đã cho em mùa xuân này

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/45995/loi_nho_vao_doi.html.