Tìm "đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe, 2 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,154 giây.

Chuông Vang Vang (Jingle Bell)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Nhạc Giáng Sinh
Ca sĩ thể hiện: Hồng Nga; Hiền Thục; Thanh Lam; Minh Phúc; Phương Thanh
Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười. Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng
Tiếng Chuông Ngân Đêm NoelBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Nhạc Ngoại
Ca sĩ thể hiện: Minh Phúc; AC&M
Mừng ngày Chúa sinh ra đời. Nào mình nắm tay tươi cười. Hòa bình đến cho muôn người. Cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày giáng sinh an hòa. Mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê. Muôn nơi cất tiếng hát