Đừng Lừa Dối Nhau

Tác giả: Y Vân

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Quỳnh; Minh Triết; Đặng Nho; Khánh Hà; Duy Cường; Orchestra; Diễm Thu; Lệ Thanh; Phạm Cao Tùng

Đừng lừa dối nhau, đừng nói yêu khi ta gần nhau. Đừng lừa dối nhau vì biết đâu tin nơi tình yêu. Hãy giữ lấy hồn ta đừng cho ước mơ gọi lòng say sưa. Thấy khi đôi vai kề, chắc đâu duyên thề mà mơ. Đừng lừa dối nhau, để xót.