Khúc Tâm Tình Của Người Hà Tĩnh

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Vân Khánh; Thu Hiền; Ngọc Sơn

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ giòng sông La, nhớ biển rộng quê ta. Những cánh đồng muối trắng. Tình sâu nghĩa nặng. Biển ta lại nhớ rừng. Nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm âm vang.

Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sỹ thể hiện: Vân Khánh; Ngọc Sơn; Thu Hiền

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta ớ ơ ơ ơ. Những cánh đồng muối trắng. Tình sâu ( mấy ) nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng. Nên chi giữa đồng bằng ( mà ) gió ngàn bay.