Đoạn Buồn Cho Tôi

Tác giả: Tú Nhi

Ca sỹ thể hiện: Dương Triệu Vũ; Chế Linh; Huy Khánh; Nhật Linh; Quốc Duy; Trường Vũ; Người Hát Rong; Thichduthu; Đàm Vĩnh Hưng

Từ một ngày từ ngày mới yêu nhau. Mình hằng mơ không dang dở tình đầu ! Tình còn đầy mà người tình đã quên mau, người đành lòng không xót đau. Lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi ?