Tìm "CHIN BAC NUI RUNG" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,307 giây.

Chín Bậc Tình YêuBài này có nhạc nghe
Tác giả: Chưa Biết
Ca sĩ thể hiện: Thu Thủy; Hải Yến; Thanh Hoa; Nông Thị Thùy
Chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng. Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó. Cây muỗn xanh quả bồng quân chín đỏ. Ðầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi tính tẩu so dây. Cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn. Mai