Tìm "Chung toi ngoi ke vai ben nhau trang troi tren dau sung" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,051 giây.

Đồng ĐộiBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Hoàng Hiệp
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị
Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau trăng trôi trên đầu súng. Ánh lửa hồng bừng soi đêm sâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu. Có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang đang mơ, mơ