Tìm "EM ĐÃ BIẾT CONG MÔI TỪ CHỐI" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,125 giây.

Ngại Ngùng (Yêu Ai Dám Nói)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Quốc Dũng
Ca sĩ thể hiện: Quang Lê; Hương Lan; Quang Linh; Như Quỳnh; Tường Nguyên; Chế Thanh; Ngọc Sơn; Ngô Quốc Linh; Yến Khoa
Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Anh đã biết xa lâu thì nhớ, lần lợ chi mắc cỡ (*). Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa, ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày. Buồn ba bốn ngày ! Em đã biết phố đông nhiều