Ngại Ngùng

Tác giả: Quốc Dũng

Ca sỹ thể hiện: Quang Linh; Quang Lê; Tường Nguyên; Ngọc Sơn; Chế Thanh; Yến Khoa; Như Quỳnh; Ngô Quốc Linh; Hương Lan; Randy Trần

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Anh đã biết xa lâu thì nhớ, lần lợ chi mắc cỡ (*). Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa, ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày. Buồn ba bốn ngày ! Em đã biết phố đông nhiều ngõ,