Tìm "HEN CHIEU NAY MA SAO KHONG THAY EM" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,394 giây.

Chuyện Hẹn HòBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan; Chưa Biết; Hoàng Châu; Mạnh Đình; Hiền Thục; Đan Trường; Chế Phong; Quách Thành Danh; Bá Hiếu; Người Hát Rong; Boy83; Nhật Trường; Thichduthu; Vu Phan; Ba Chéo Live Với Bạn Nhậu Hahaha
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh? Em không lại anh nhủ lòng sao đây? Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hờ hững đi
LK Chuyện Ba NgườiBài này có nhạc nghe
Tác giả: Huỳnh Anh & Trần Thiện Thanh - Quốc Dũng & Xuân Ky - Phan Trần
Ca sĩ thể hiện: Quang Linh; Cẩm Ly; Đan Trường
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh? Em không lại anh nhủ lòng sao đây? Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hờ hững đi