Tìm "Khi da yeu roi em nao co nghi gi" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,325 giây.

Tình Tuổi Ô MaiBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Chưa Biết
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết; Tâm Đoan
Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ gì. Tình đời vạn nẻo em đâu biết chi. Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm mầu. Nên xui em nhắm mắt qua cầu. Ai đâu ngờ cầu gẫy làm đôi. Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làng. Tình tuổi ô mai