Tìm "NHÀ CỦA TÔI" được 1 bài. Lần tìm này mất 0,299 giây.

Anh Chàng Lười
Tác giả: Lê Anh Trung
Kìa trâu là trâu ăn lúa, tôi đứng coi trâu ngoạm mà run. Trâu đói tôi nào đâu dám đuổi. Cặp sừng nhọn ghê. Kìa trâu là trâu ăn lúa, tôi đứng coi trâu ngoạm mà run. Chờ nó ăn rồi tôi mới đến đuổi. Trâu chạy cong