Sao Chưa Thấy Hồi Âm

Tác giả: Châu Kỳ

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Hồng Thảo; Anh Tuấn; Đông Đào; Duy Khánh; Giao Linh; Hà Thanh Xuân; Hoàng Oanh; Mạnh Tuấn; Ngọc Anh; Ngọc Hải; Ngọc Sơn; Hòa Tấu; Phi Nhung; Phượng Mai; Thái Bảo; Thu Hiền; Tuấn Vũ; Uyên Trang; Vân Khánh

Theo năm tháng hoài mong. Thư gởi đi mấy lần. Đợi hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây. Còn có anh đêm ngày. Hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi mình đã hứa. Toàn những lời chan chứa. Còn hơn gió hơn mây. Mỗi tuần.

Sao Chưa Thấy Hồi Âm

Tác giả: Châu Kỳ

Ca sỹ thể hiện: Uyên Trang; Vân Khánh; Tuấn Vũ; Giao Linh; Hồng Trúc; Duy Khánh; Hoàng Oanh; Như Quỳnh; Phương Dung; Nguyễn Tâm; NguoiDepDiamond

Theo năm tháng hoài mong. Thư gởi đi mấy lần. Đợi hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây. Còn có anh đêm ngày. Hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi mình đã hứa. Toàn những lời chan chứa. Còn hơn gió hơn mây. Mỗi tuần một lần.