Tìm "Toi thuong di do day" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,262 giây.

Trên Bốn Vùng Chiến ThuậtBài này có nhạc nghe
Tác giả: Trúc Phương
Ca sĩ thể hiện: Trường Vũ; Chế Linh; Đan Nguyên; Người Hát Rong; Duy Khánh; Đỗ Chánh
Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào. Đồng ruộng