Tìm "Yêu là mộng mơ viết lên trang bao ý thơ" được 2 bài (1 bài có nhạc nghe, 2 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,187 giây.

Yêu (Trần Huân)Hát karaoke
Tác giả: Trần Huân
Yêu là mộng mơ viết lên trang bao ý thơ. Yêu là vần thơ viết cho cuộc đời nhung nhớ. Yêu là thương nhớ suốt canh thâu ta vẫn mơ để rồi bơ vơ cuộc tình tan vỡ. Yêu là vương vấn vấn vương ta mãi yêu yêu là tha thiết
YêuBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trần Huân
Ca sĩ thể hiện: Mỹ Lệ; Việt Quang
Yêu là mộng mơ viết lên trang bao ý thơ. Yêu là vần thơ viết cho cuộc đời nhung nhớ. Yêu là thương nhớ suốt canh thâu ta vẫn mơ. Để rồi bơ vơ.. Tình tan vỡ !! Yêu là vương vấn vấn vương ta mãi yêu. Yêu là tha thiết