Ước Mơ Xa Tầm Tay

Tác giả: Nguyễn Nhất Huy

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Cuộc đời là những ước mơ đôi khi xa tầm tay, cuộc đời là những tiếng ca khi em yêu còn đây. Một lần tình cờ quen trong mưa bay, thương đôi mắt thơ ngây. Ngỡ những dấu yêu ngàn năm sau còn xanh mãi. Một ngày thành phố vắng.