Ca Khúc Tuổi Thơ 1

Tác giả: Mầm Non

Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé nào ngoan và múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Truờng của cháu đây là trường mầm.

Trường Chúng Cháu Đây Là Trường Mầm Non

Tác giả: Phạm Tuyên

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Mầm Non

Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé nào ngoan và múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Truờng của cháu đây là trường mầm.