Lời Ca Dâng Bác

Tác giả: Trọng Loan

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Lan Anh; Quang Linh; Anh Bằng; Thu Hiền

Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt. Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào Miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Trong tim niền.