Ngỡ

Tác giả: Khắc Việt

Ca sỹ thể hiện: Quang Hà; Khắc Việt; Chưa Biết; Lam Anh; CaliMoon; LạcQuan; Hoàng Nguyên; Thai Ngoc Nhung

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Anh thấy lòng chợt lẻ loi. Cô đơn cùng với đêm dài. Cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần. Cần một bờ vai ấm ắp. Nhưng không cạnh ai lúc này. Để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại.