Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chua Biết

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: HẰNG VANG

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương; Trường Sơn; HUY KHANG

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. ***. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chúc Linh; NguoiDepDiamond

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Chân Nguyên Đạo Vàng

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sỹ thể hiện: Trang Mỹ Dung

Bóng tối u minh che lấp căn lành. Nghiệp chướng không cùng phủ kín chân tâm. Thất đức gieo oan quả báo hiện tiền. Lục dục thất tình phiền não cưu mang. Đường trần đau thương đời là bể khổ. Sanh tử luân hồi bệnh tật lầm.

Kính Mừng Phật Đản

Tác giả: GĐPT

Ca sỹ thể hiện: Hà Phạm Anh Thư

Con kiến dâng hương trầm ngát hương hoa đẹp tia sáng. Đoàn thanh thiếu nhi đồng hòa ca mừng ngày Phật Đảng. Vui múa ca hoa đẹp sáng soi tỏa rạng niềm tin theo ánh đạo vàng. Con kiến dâng hương trầm đoá hoa mừng ngày Phật.

Cửa Phật Từ Bi

Tác giả: Nhạc Quỳnh Hoa, thơ Mặc Giang

Ca sỹ thể hiện: Trung Hậu; Thanh Ngọc; Kha Ly

Con xin chắp tay trước Phật đài. Bụi trần buông thả khỏi đôi vai. Hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dai. Cõi tạm phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật đài. Phật âm vi diệu bóng hào quang. Tỏa chiếu muôn.

Đóa Hoa Vô Thường

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương

Hỡi lượng từ bi Thích Ca Mâu Ni. Soi đường ban phúc chúng sinh. Con chỉ là một đóa hoa nhỏ dại. Đắm chìm trong kiếp vô thường. Đời con đã biết bao lần khổ đau. Chơi vơi trong cõi phù sinh. Chỉ mong sao được an lành.

Phật Giáo Việt Nam

Tác giả: Lê Cao Phan

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca

Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương. Vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam. Noi tấm gương Ngài Thích Ca giải.

Con Quy Y Tam Bảo

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Sống trên cõi đời này, bao nỗi buồn chua cay. Sống trong thế gian này, nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay. Lòng thành con đã quyết. Quay về mong nương tựa. Ba ngôi báu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước. Ánh đạo.

Diệu Pháp Liên Hoa

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Huỳnh Tấn Sang; NguoiDepDiamond; CÔNG BẰNG; KIM LINH; Nguyễn Đức; Thùy Trang

Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao lời kinh lan tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh chốn địa ngục. Cho con thấy Ánh Đạo.

3 Pages123>