Phi Vân Điệp Khúc

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: HAX; Không Lời; Thanh Nhí

1.Tiếng...tơ..đồng ơi. 2.Sao buồn rơi (=) âm ba nảo nề. 3.Rơi vào (=) đêm đen mù khơi. 4.(=) (=). 5.Ai (=). 6.Ai người tri âm (=). 7.Một kiếp con tầm (=). 8.Lăng lóc gió sương , đàn với ta (=). 9.Réo kêu khúc tình.

Sương Gió Chiêm Thành

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Ánh Hồng

Vang vang chiêng trống giờ lâm biệt. Một bước ra đi mấy đoạn trường. Nuốt lệ thêm đau hồn cố quốc. Nghìn năm chôn xác giữa tha.

Tâm Sự Văn Hường

Tác giả: Cổ Nhạc & Văn Hường

Ca sỹ thể hiện: Văn Hường

Bài vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường... Chưa có hết.

Tân Quỳnh Khóc Bạn

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Minh Vương

Nghe hung tín Nhị Ca đà thọ khổn. Hồng Đào San em quay ngựa trở về đây . Kìa! Giửa pháp trường cát bụi mù bay, quân đao phủ sắp ra tay hành quyết. Khoan khoan, hảy để anh cạn phân đừng giết oan một. Trang hào.

Tào Tháo Bôn Đào

Tác giả: Cổ Nhạc & Văn Hường

Ca sỹ thể hiện: Văn Hường

Chết rồi, chạy, chạy, bảo vệ cho Tào, bớ chư tướng. Ớ, ứ phen này nó hết cả rồi, hết quân, hết tướng. Hết hậu ủng, tiền hô, hết kim bào xa mã. Tất cả đã tiêu tan vì lửa đỏ. Đã chìm sâu dưới đáy Trường giang. Còn lại mình.

Tào Tháo Dâng Đao

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Út Trà Ôn

(Hồ Quảng). Tháo này, cớ tại vì sao. Khi không Tháo lại xách đao vô phòng? Ta giựt mình bấn loạn thần kinh. Nói, nói, hãy nói rành ta nghe. Hay là có ý phản trắc, sanh loàn. Giữa nơi này tỏ bày đục trong. (Vọng.

Tiếng Chuông Thức Tỉnh

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Anh

Ôi tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện. Chắp hai tay con khấn nguyện Nam Mô. Con là người chợt tỉnh cơn mơ. Xin Phật tổ chứng minh giờ con đang sám hối. Lắng tiếng chuông ngân cho kẻ trần đang lạc lối. Bỗng lâng.

Tiếng Tơ Lòng

Tác giả: Cổ Nhạc

Đêm dần khuya đèn mờ heo hắt bóng. Gió thâu canh giục giã mối tơ lòng. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi mãi hoài mong. Sầu cô đọng tháng năm dài ngao ngán. Ca Hoài Lang Khúc :. ............... Ôi. (---------) Cao Xanh.

Tìm Bạn Bốn Phương

Tác giả: Cổ Nhạc & Văn Hường

Ca sỹ thể hiện: Văn Hường

Ai có biết cho đời tôi trống trải. Thiên hạ người ta thì vợ bảy, vợ ba. Còn tôi, còn tôi cứ hủ hỉ với má nó ở nhà. Ăn cơm nguội, uống nước trà hoài cũng chán. (Vọng cổ). Bởi vậy cho nên qua một đêm dài nằm gác tay.

Tình Người Cung Nữ

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Thanh Nga

Xuân sắc chôn vùi trong lãnh cung, sương đêm nhỏ giọt khóc ân tình, đèn khuya leo lét sầu hương lửa, thao thức canh tàn mộng cố nhân. Chiếu chỉ quân vương tuyển em vào đời cung nữ. Thôi thế là thôi tan vỡ mộng ban.

6 Pages<123456>