Tìm "chien cong tham lang" được 1 bài (1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,136 giây.

Như Những Giọt SươngHát karaoke
Tác giả: Nguyễn Văn Hiên
Có những giọt sương trắng rơi trên áo anh. Mà chẳng hề rơi trên đầu súng. Có những giọt sương trắng rơi trên áo anh. Đọng lại tận tim tôi tình yêu. Mưa rừng như những giọt sương trên áo anh. Mưa rừng buốt giá mà sao anh