Tìm "chuyến đò tình yêu" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,398 giây.

Chuyến Đò Không Em (Chuyến Đò Không Anh)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Hoài Linh
Ca sĩ thể hiện: Tuấn Vũ; Giao Linh; Trường Vũ; Hương Lan; Phương Dung; Hoàng Oanh; Chưa Biết; Hoàng Châu; Hạ Vy; Duy Trường; Khánh Duy; Thanh Hằng; Tuấn Vỹ; Chế Khanh; Băng Phương; Nu_B
Phút ban đầu ấy. Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em. Ngõ đi chung một lối. Đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn e, chung bước đường về. Nào biết được khi nói lên nổi niềm. Thì nẻo vào tim. Mở rộng hay