Tuyệt Tình

Tác giả: Đỗ Lễ

Ca sỹ thể hiện: Ý Lan

Chuyện tình nhuộm lắm thương đau. Tủi hờn mang đến cho nhau. Vì yêu khổ đau đã nhiều. Em khóc những chiều. Mùa thu hờn giỗi. Ước mơ chuyện tình đắm say, thì nhiều đắng cay. Tình đời phũ phàng. Thôi đành, gạt lệ.