Tìm "con co be be no dau canh tre di khong" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,206 giây.

Mẹ Yêu Không Nào (Con Cò)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Lê Xuân Thọ
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết; Hợp Ca
Con cò bé bé. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ. Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi. Khi về em chào. Miệng em chúm chím. Mẹ yêu không