Mẹ Yêu Không Nào

Tác giả: Lê Xuân Thọ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Hợp Ca

Con cò bé bé. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ. Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi. Khi về em chào. Miệng em chúm chím. Mẹ yêu không.