Cầu Cho Cha Mẹ 02

Tác giả: LM Phanxico

Ca sỹ thể hiện: Hồng Ngọc; Gia Ân

Con ra đời có Mẹ Cha, là trời ca biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công Cha, nhờ nghĩa Mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Nuôi con bằng sữa tình yê, và dạy con bằng.

Cầu Cho Cha Mẹ 07

Tác giả: Phanxicô

1. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhả, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con khôn lớn trong muôn lời ca. ĐK. Xin ơn trên gội xuống muôn nhà giúp mẹ.