Tình Xót Xa

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; CaliMoon

Đến làm gì, tình yêu đến làm gì. Tình đến, cho ta càng thêm xót xa. Đến làm gì, tình yêu đến làm gì. Tình hỡi, cớ sao lòng người gian dối. Trót dại khờ, tình trao hết nào ngờ. Tình đã, bay cao, lòng ta đớn đau. Đã.