Bơm Ơi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Như Nguyễn

Người ơi, anh hát riêng bài ca. Tặng em cô gái anh thầm yêu... Lúc em cười mùa xuân trong anh. Lúc em buồn mùa đông vây quanh. Em có hiểu lòng anh muốn nói... suốt đời yêu em... Rồi mai anh phải đi học xa. Người ơi, anh.

Bồi Hồi Hoa Phấn

Tác giả: Dương Bích Hà

Có một loài hoa màu trắng bay trên tóc thầy bâng khuâng. Tôi gọi tên là hoa phấn những ngày đi học xa xăm. Hoa nhẹ mềm như hạt gió bay trên tóc thầy lung linh. Ôi màu hoa ngày xưa ấy, vấn vương mãi trong lòng tôi.