Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Tác giả: Huy Thục

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Anh Bằng; Nhiều Nghệ Sĩ; Quang Thọ

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi.

Tôn Giả Ưu-Ba-Li Giữ Trì Giới Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ưu-Ba-Li gia thế thương tâm. Thủ-Đà-La, ôi! giai cấp thật nghèo. Do phân chia, tư tưởng này đây. Kẻ sống lầm than suốt…cuộc đời. Ngày xưa nước Ấn, quá ư xem thường, kiếp nô lệ ấy. Đầu tiên thờ cúng, bởi Bà-La-Môn đặt để lễ.

Tía Em Má Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Đình; Diệp Thanh Thanh; Hương Lan; Duy Khánh; Hạ Lan

Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân... cùng sống... trên đồng... bao la... Những... đêm trời trăng lên tròn tròn... gió... đưa ngàn cây nghe.

Sông Lô

Tác giả: Văn Cao

Ca sỹ thể hiện: Ánh Tuyết

Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu. Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang. Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu.

Y Cà Sa

Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Chiếc áo cà sa, chia làm y tam phẩm. Đắp pháp y này, dứt bỏ các sân si. Với chiếc thượng y chín điều cao nhất phẩm. Mặc nghe kinh, khi lễ Phật, trì bình. Nó có từ xưa khi thời gian Đức Phật. Ngắm thấy cánh đồng bao ruộng.

Trắc Ẩn

Tác giả: Chưa Biết

Dù em nói anh hãy bước đi. Thì đâu phải thật sự muốn anh phải đi. Nét vui khuôn mặt em chưa lâu, khi gần nhau. Cớ sao anh lại xem ân tình như gió bay. Biển rộng lắm anh có biết không. Mà tại sao tình mình chỉ như dòng.

Gọi Lửa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ta đốt to cho bừng lên sáng. Đốt to cho bừng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng sáng lên. Mau các anh em cùng mau đến. Các anh em cùng mau đến. Chóng lên không thôi các anh chờ ta. Ta đốt to cho bừng lên sáng. Đốt.

Làng Tôi

Tác giả: Hồ Bắc

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh; Nhiều Nghệ Sĩ; Anh Thơ

Làng tôi sau lũy tre mờ xa. Tình quê yêu thương những nếp nhà. Làng tôi yên ấm bao ngày qua Những chiều đàn em vui hòa ca. Làng tôi bát ngát cánh đồng mỗi khi thu sang nắng vàng bông lúa chín. Làng mạc vui sống êm đềm,

Biệt Quê

Tác giả: Đan Trường

Gió lật mấy tàu lá trên cây. Đàn quạ nay thôi kêu hè. Gió lật lá là gió heo may. Làn thu đưa gió thu về. (Đoạn Hai, lời 1):. Và ngày mai khai trường rồi kia. Đành lìa hai thân cùng làng quê. Ngập ngừng đi tim sầu.

Trời Cao

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sỹ thể hiện: Minh Dan; Minh Dan ( Bis)

Trời cao …tuôn xuống muôn ngàn / vàn Hồng ân. Xin Cho Chúng con / đây …Kẻ tội nhân , lỗi lầm. Trời cao buông xuống muôn ngàn / vàn hồng ân. Xin cho Chúng con luôn được ân phúc Bình / an bình , Phúc yên…. Xin Ngài xót.