Tìm "duong vao tinh yeu... co tram lan vui..." được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,302 giây.

Buồn Trong Kỷ NiệmBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trúc Phương
Ca sĩ thể hiện: Thanh Thúy; Minh Vương; Quang Lê; Phượng Mai; Hoàng Oanh; Trung Hậu; Như Quỳnh; Chế Linh; Hạ Vy; Cẩm Ly; Đặng Thế Luân; Đan Nguyên; Điếc Không Sợ Súng
Đường vào tình yêu... có trăm lần vui... có vạn lần buồn. Đôi khi nhầm lỡ... đánh mất... ân tình cũ. Có đau chỉ thế... tiếc thương chỉ thế. Khi hai mơ ước... không chung cùng... vui lối về. Mình vào đời nhau... lúc