Thành Phố Trẻ

Tác giả: Trần Tiến

Ca sỹ thể hiện: Châu Tuấn; Hoàng Kim; Năm Dòng Kẻ; Đan Trường; Mai Khôi; Thanh Thảo; Trần Tiến

Em đi đâu về, mà tóc đầy me. Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình. (la la la ... ). Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay. Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế... nhìn người vợ hiền. ( la la la ...). Thành.