Tìm "em hoi anh co bao gio con song kia thoi ngung troi" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,241 giây.

Hãy Trả Lời Em (Hãy Trả Lời Anh)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Tuấn Nghĩa
Ca sĩ thể hiện: Thế Sơn; Lệ Quyên; Ngọc Liên
Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi? Anh trả lời em rằng "một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô". Em hỏi anh có khi nào, đám mây kia thôi ngừng bay? Anh trả lời em rằng, "mây ngừng bay khi mưa đến bất