Tìm "ga trong gay o o o" được 5 bài (5 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,499 giây.

LK Gà Trống & Mèo Con & Cún ConBài này có nhạc nghe
Tác giả: Chưa Biết
Ca sĩ thể hiện: Tốp Ca
Nhà em có con gà trống, mèo con, và cún con. Gà trống gáy ò ó o, mèo con luôn rình bắt chuột. Cún con canh gác nhà... Là con mèo, kêu meo meo. Ai khóc mếu là con mèo. Ngoan như bé là búp bê. Một con mèo ra bờ sông.
Gà Trống, Mèo Con Và Cún ConBài này có nhạc nghe
Tác giả: Thế Vinh
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết
Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Gà trống gáy o ó o. Mèo con luôn rình bắt chuột. Cún con chăm canh gác nhà. Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Gà trống gáy o ó o. Mèo con luôn rình bắt chuột.
Cặp Ba LáBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Lê Minh Sơn
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Khuê
Là bé bé, là xinh xinh, chiếc cặp ba lá, lá xanh. Là mắt ngắm, là trăng treo, chiếc cặp ba lá, lá vàng. Lúa non trổ bông, thơm thơm cánh đồng. Tóc vương hàng cây, hay hay lá non. Là má thắm, là môi son. Cặp ba
Gà TrốngBài này có nhạc nghe
Tác giả: Trần Anh Khôi
Ca sĩ thể hiện: Hoàng Châu
Có ai thấy con gà mái, con gà mái kiếm thóc nơi đâu. Mà sao con gà trống gáy tiếng gáy khô khan buồn vẫn than. Lở làng bầy đàn ly tan phủ phàng thân gà trống mang. Cục ta cục tác...Cục ta cục tác.... nhết nhát nhết nhát tội
Vợ Tôi Mê Tân NhạcBài này có nhạc nghe
Tác giả: Cổ Nhạc & Văn Hường
Ca sĩ thể hiện: Văn Hường; Mỹ Châu
Ngồi buồn giận thay chồng con. Vì đâu nợ duyên vì lá lai. Oái oăm làm sao. Ngày với tối ăn no. Rồi đi sáng đêm. Em đây mắc công chờ cơm. Anh hổng đưa tiền lương. Bởi anh thua hết trơn còn đâu. Em chán chê chồng con làm