Mưa Hồng Ân ( Nhạc Giáng Sinh )

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sỹ thể hiện: Minh Dan

MƯA HỒNG ÂN ( NHẠC GIÁNG SINH ). Ns Hoàng Minh Dan. Minh Đan. Từ / Trên Trời cao / cao vút , Mưa Hồng ân mưa Đấng cứu Đời …. Từ / trên Trời cao ../ cao vút mưa hồng ân …Mưa đấng giải cứu / thoát cho muôn Dân.. …/ Mưa.

Ngày Xưa Phật Nói

Tác giả: Thúc Đăng & Thanh Tuyền & Lời: Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày xưa Phật nói nhân gian lắm đau thương không nên khởi tham đắm. Ngày xưa Phật nói tu cho hết tham sân, tu cho đời bớt khổ. Muôn kiếp luân hồi của tiền đâu không thấy sống vô tình mà thôi. Những ghét thương buồn vui rồi.

Nghe Thầy Thuyết Kinh

Tác giả: Nhạc Thanh Sơn, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nghe Thầy thuyết kinh con đã ngộ thêm cuộc đời. Khi chưa hiểu rằng cuộc đời lắm nẽo đau thương. Tình yêu ích kỹ chỉ khổ đau. Tình yêu luyến ái đã hại nhau. Quyết tâm tu hành. Làm thêm đẹp trong tâm giải thoát ngàn sau. Khi.

Nước Phật Bình An

Tác giả: Trung Lê

Ca sỹ thể hiện: Diệu Hiền

Đêm nay con quỳ thắp một nén hương. Dâng lên đức Phật chư vị mười phương. Cầu xin với cả tâm thành,cầu cho dân Việt thái bình,cầu cho thế giới an lành. Con xin dâng người tấm lòng thiết tha. Ôi chung quanh người muôn vàn.

Pháp Tu Quán Âm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Ca sỹ thể hiện: Nhóm Cadillac

(Nam) Giáo thể cõi Ta Bà, âm văn trong sạch nhất, muốn đắc Tam Ma địa, nên từ Văn mà tu, (Nữ) Lành thay Quan Thế Âm, lìa khổ được giải thoát, trải qua hằng sa kiếp, vào vô số cõi Phật, (Nam) Dùng sức đại tự.

Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh; Hương Giang

Nam: Sân lan trời ngã bóng chiều. Cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Nữ: Tranh đời dệt mộng vẩn vơ. Say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Nam: Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh. Tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Nữ: Bể trần là mấy.

Suối Nguồn Từ Bi

Tác giả: Nhạc Mạc Phong Linh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày xưa Như Lai, giáng thế. Thuyết chơn kinh, cao thâm nhiệm màu. Ngày nay, chư Tăng tiếp nối. Pháp Như Lai sáng luôn với đời. Đời tham sân như sóng gió. Khiến cho ai thấy vậy chẳng lo. Từ bi yêu thương cho đời, phương pháp.

Thà Quên Đi

Tác giả: Hoàng Kim Nhật Huy

Nếu như mình đã, không hạnh phúc. Theo anh nghĩ, thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp sống thế chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy, quay mặt bước đi. Hãy xem như là vì nhau một.

Thắp Sáng Chánh Niệm

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Đừng mong ai cho mình nụ cười. Đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn. Đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm.

Thế Giới Cuối Cùng

Tác giả: Minh Khang

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thảo; Kinh Luân

Đợi qua đêm nay là một ngày nữa. Em vẫn mong chờ nơi cuối đường. Nhưng sao anh ơi anh mãi đi không trở về. Đừng chờ anh nữa đừng mong anh nữa. Hãy thứ tha con tim mù lòa. Cầu mong em xin em giải thoát. Hai trái tim tù đày.

7 Pages<1234567>