Hờn Trách Con Đò

Tác giả: Phi Bằng

Ca sỹ thể hiện: Dương Ngọc Thái; HAX; NguoiDepDiamond; Pitch Shift Test

Cố gọi con đò, nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cố gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi nhẫn tâm xem như là không có chuyện gì. Nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông. Chắc tại tôi làm em đau lòng mà.

Hờn Trách Con Đò image
Hờn Trách Con Đò
Lượt nghe: 1982.
Người tạo: NguoiDepDiamond