Mùa Thu Chết

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Hải Lý; Xuân Thiện; Thu Phương; Bí Mật; Anh Khoa; Ngọc Lan; Khánh Hà; Julie Quang; Ngọc Anh; Bằng Kiều; Hồ Hoàng Yến; Carol Kim; Ỷ Lan; Người Hát Rong

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi ! Mùa Thu đã chết, em nhớ cho. Mùa Thu đã chết, em nhớ cho. Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho ! Em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn.

LK Nước Mắt Mùa Thu & Mùa Thu Chết

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu; Hoàng Anh Thư

Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều. Hàng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu. Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo. Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên. Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên. Nước mắt.

Giọt Thu Buồn

Tác giả: Phú Quang

Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến

Giọt Thu buồn là chiếc lá vàng se. Bởi nắng Hạ thấm vàng quá đỗi. Giọt Thu buồn trên cánh hoa Thạch Thảo. Tím long lanh như muốn nói điều gì. Giọt Thu buồn là chớm sáng xanh xao. Chợt hé mở giữa trời mây u ám. Giọt Thu.

Giọt Tình Buồn

Tác giả: Phú Quang

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Linh

Giọt thu buồn là chiếc lá vàng se. Bởi nắng hạ thấm vàng quá đỗi. Giọt thu buồn nên cành hoa thạch thảo. Tim long lanh như muốn nói điều gì. Giọt thu buồn là chấm sáng xanh xao. Chợt hé mở giữa trời mây u ám. Giọt thu buồn.