Nhớ Đêm Giã Bạn

Tác giả: Nguyễn Tiến

Ca sỹ thể hiện: Trọng Tấn; Huyền Diệu Thu; Thu Hiền

Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông. Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan Họ. "Đến hẹn lại lên" người ơi đừng quên nhé. Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi! Người ơi trăng rằm hội quê tôi. Trăng về nơi đầu.