Tìm "hoi da tan roi chia tay ben dong song" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,232 giây.

Nhớ Đêm Giã BạnBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nguyễn Tiến
Ca sĩ thể hiện: Thu Hiền; Trọng Tấn; Huyền Diệu Thu
Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông. Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan Họ. "Đến hẹn lại lên" người ơi đừng quên nhé. Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi! Người ơi trăng rằm hội quê tôi. Trăng về nơi