Liên Khúc Nghèo

Tác giả: Như Phy & Trần Quý

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Mạnh Quỳnh; Mạnh Đình; Gada

Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết. Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay.

Nghèo

Tác giả: Trần Quý

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh; Mạnh Đình

Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Luôn đi bên tôi như với nguời tình thân thiết. Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay.

Con Nhà Nghèo (Beebb Remix) - Leg, Beebb

Tác giả: Chưa Biết

Yeah. Làm sao đây ? Khi mà tôi vẫn cứ nghèo này ? Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo ( Okeyy ). Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo ( đúng thế ). Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi.