Tâm Sự Đời Tôi

Tác giả: Thanh Hằng

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Lan; Kim Huyền; Chế Thanh; Trường Vũ; Tâm Đoan; Phi Nhung; Mộng Thi; Hương Thủy; Chế Khanh; Hoàng Châu; Hồng Trúc; Linh Vũ; Nhật Linh; Nhật Thanh; Phương Hà; Quỳnh Dung; Thạch Thảo; Thu Thảo; Tuấn Vũ; Yến Khoa; Yến Vy; Hanh Phuc; Duy Thạnh; Tâm Phương Anh; NguoiDepDiamond; Hoa Lục Bình

Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người. Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi. Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi. Người yêu thứ nhất đã phụ tôi. Giấc mơ chung đời thường êm đẹp bên nhau. Cho đến ngàn sau. Khi.