Kiếp Trước Kiếp Sau

Tác giả: Anh Thi Đi

Ca sỹ thể hiện: Thu Trang; Chí Cường

Em trả lời đi rằng có yêu anh thật không. Tại sao cứ nói kiếp trước kiếp sau lòng vòng. Trên đời nầy chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm gì có chuyện kiếp trước kiếp sau an bài…. ***. Em tin có kiếp trước là nghe người.