Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh

Tác giả: Huy Cường

Ca sỹ thể hiện: Thu Thủy

Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói. Nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ. Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng. Tình yêu vẫn là thường nỗi đau. Mà sao em vẫn không tin. Mà sao em vẫn yêu anh. Vẫn tin vào tình.