Gặp Nhau Làm Ngơ

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền; Chưa Biết; Nguyên Vũ; Thùy Dương; Đặng Thế Luân; Minh Ngọc; Duy Quang; Chế Thanh; Trung Đức; Hậu Nguyễn; Tuấn Vũ; Vũ Khanh; Đàm Vĩnh Hưng; Thanh Thảo; Tâm Đoan; Nguyễn Hoàng Nam; Vũ Linh; Tài Linh; Người Hát Rong; Thichduthu; ThiênHuy; Diễm Thu; Bùi Nhật Tiến; Phạm Cao Tùng

Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường. Kẻ trước, người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng. Nàn mùi Dạ Lý.

Liên Khúc Tình Có Như Không - Gặp Nhau Làm Ngơ

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

1. [Tình Có Như Không]. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như giọt nắng lên cao. Cho lòng mình hoang mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao. Ôi, tình.