Tìm "loi ru buon nghe menh mang" được 3 bài (3 bài có nhạc nghe, 2 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,296 giây.

Sao Em Vội Lấy Chồng (Tân Cổ)Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Tân Cổ Giao Duyên
Ca sĩ thể hiện: Châu Thanh; Phượng Hằng
Lời ru buồn nghe mênh mang. Mênh mang sau lũy tre làng. Khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mòn lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì.
Lá Diêu BôngBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trần Tiến
Ca sĩ thể hiện: Như Quỳnh; Mạnh Đình; Thái Châu; Mỹ Huyền; Tú Quyên; Đình Văn; ThiênHuy
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang. Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mọc lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì,
Sao Em Nở Vội Lấy ChồngBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Trần Tiến
Ca sĩ thể hiện: Phi Nhung; Hương Lan; Thanh Tuyền; Chưa Biết; Quang Linh; Ái Vân; Như Quỳnh; Hợp Ca; Thu Hiền; Ngọc Sơn; Mạnh Đình; Thái Châu; Mỹ Huyền; Hợp Ca Nữ; Quang Lý; Trần Tiến; Yến Khoa; Tik Tak New; Mỹ Lan; Người Hát Rong; Duy Khánh
Lời ru buồn nghe mênh mang. Mênh mang sau lũy tre làng. Khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mòn lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì. Ðể