Lý Ngựa Ô

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Quang Linh; Nhóm 99 Độ C; Phương Dung; Tuấn Vũ; Hương Lan

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư...). Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng thòa. Là đưa ý a đưa nàng,

Lý Ngựa Ô

Tác giả: Dân Ca Nam Bộ

(Lý Ngựa ô). Nữ: Khớp con ngựa ngựa ô. Nam: Khớp con ngựa ngựa ô. Nữ: Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vang, ớ ơ ờ ớ ơ…. Nam: Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen. Nữ: Búp sen lá dặm, dây cương nhuộm thắm. Nam: Cán roi anh.

Lý Ngựa Ô

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Tuyết Nhi

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô đen bỗng ai vỗ ngựa ta đây (ứ ừ ứ ư). Ta phi nước đại ngàn dặm đường xa. Giúp quân thắng trận luôn phi hùng dũng. Xứng danh anh hùng trận mạc(ứ ư). Kìa tung vó vươn cao.

Lý Ngựa Ô 1

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Thanh Phước

Ngựa ô ô i i i ơi ngựa ô ô. Là ô yên thắng là là. Kiệu vàng ơi bạn chung tình ơi. Mình ơi í í í mình ơi. Yên tra tra í i i ơi là yên tra tra. Yên tra khớp bạc bộ lục lạc đồng đen. Một bộ lá sen sợi dây cương nhuộm.

Lý Ngựa Ô 3

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng; Nhóm 99 Độ C; Quang Linh

Khớp con ngựa ngựa ô khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp anh khớp cái kiệu vàng. Í i ì í í anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng xoà là đưa. Í a đưa nàng đưa nàng.

Lý Ngựa Ô 2

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Í ngựa ô í ngựa ô ô. Yên thắng tà là thắng ở kim y vàng ớ tình tình chúng bạn chung tình ơi. Tà tà yên yên tra. Tà tà yên yên tra yên tra cái khớp bạc bộ lục lạc đồng đen. Cái nón búp sen bộ dây cương nhuộm thắm. Một bộ.

Lý Ngựa Ô 15

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: 99 Độ; Quang Linh; Ái Vân

Khớp (ơ) con cái ngựa ngựa ô ngựa ô anh thắng (ừ) anh thắng cái kiều vàng (á a à á a). Mỏ mang khớp bạc lục lạc toòng teng. Búp sen lá dậm dây cương đằm thắm cán roi anh bịt đồng xoàn. Là anh ứ đưa đưa nàng đưa đưa nàng.

LK Lý Ngựa Ô

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Diễm Liên; Hạ Vy; Tú Quyên

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư...). Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng thòa. Là đưa ý a đưa nàng, đưa.

Lý Ngựa Ô 23

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Anh khớp anh khớp con ngựa ô ngựa ô ô. Anh ý thắng ý thắng cái bộ tơ dây cương bằng lác lục lạc bằng đất. Hình dung mà một tấc chân đi lấc khấc là tang tích tịch ý a đưa nàng là về là về Tà Keo. Đá cheo leo tay vịn chân.

Ngẫu Hứng Ngựa Ô

Tác giả: Trần Tiến

Ca sỹ thể hiện: GMC; Ba Con Mèo; Anh Khoa; G M C; Phi Nhung

Đêm phương Nam nằm nghe .. dòng sông nước chảy Ố ồ ô, ố ồ ô. Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông Ố! ô ồ ố ô. Đêm phương nam nằm nghe đường xa vó ngựa Ố ồ ô, ố ồ ô. Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông Ố! ô ồ ố ô.

2 Pages12>