Ly Rượu Đắng Cay

Tác giả: Kim Vũ

Ca sỹ thể hiện: Dương 565; Trường Vũ; Thế Nguyên; Kinh Kha VN

Ly rượu này, ta uống đêm nay, ta uống đêm nay. Cho đời quên hết cả tình nạy. Mai người đi lối nhỏ héo gầy. Mới ngày nào bước đến bên nhau. Mới ngày nào ta nói yêu nhau. Đêm nay em vui em nào hay có một người buồn. Ta.