Nhớ Nhau

Tác giả: Nguyễn Nhất Huy

Ca sỹ thể hiện: Trường Thanh

Đêm nào chợt hương bay, ta về bàn chân mỏi. Nghe lòng còn yêu ai, sao ngày tháng trái tim mệt nhoài. Bên dòng đời chia ly, mang nặng niềm đau mới. Ta nhặt cành hoa rơi, bên đời vắng đã không còn ai. Người đã ra đi sao em.