Tìm "mang nang niem dau" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,194 giây.

Nhớ NhauBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Ca sĩ thể hiện: Trường Thanh
Đêm nào chợt hương bay, ta về bàn chân mỏi. Nghe lòng còn yêu ai, sao ngày tháng trái tim mệt nhoài. Bên dòng đời chia ly, mang nặng niềm đau mới. Ta nhặt cành hoa rơi, bên đời vắng đã không còn ai. Người đã ra đi sao