Tìm "moi ban an" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,102 giây.

Mời Bạn Vô ĐâyBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nhạc Ngoại (Thái Lan)
Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai; Hải Yến
Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Nắm tay ta vui hát mừng. Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Say sưa cùng ca hát. Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây