Mời Bạn Vô Đây

Tác giả: Nhạc Ngoại (Thái Lan)

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai; Hải Yến

Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Nắm tay ta vui hát mừng. Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây ! Say sưa cùng ca hát. Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô đây.

Thanh Chương Mời Bạn Về Thăm - Văn Đình Thế

Tác giả: Chưa Biết

Chứ ngái ngôi chi mà anh nỏ về. Hay là vì quê em nghèo đói. Hay anh chê em vụng về câu nói. Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà. Chắc có lẽ rứa mà anh chê. Chắc có lẽ rứa mà anh nỏ về. Dù cách xa bấy lâu em vẫn chờ. Như.