Mừng Tuổi Mẹ

Tác giả: Trần Long Ẩn

Ca sỹ thể hiện: Quang Lê; Như Hảo; Quốc Thạnh; Thùy Dương; Thùy Trang; Thanh Thúy; Mai Hậu; Hương Lan; Hồng Thảo; Huỳnh Tấn Sang; DaoLeNa&MinhChau; Xin Dấu Tên.; Bạch Trường Phong; Mạnh Quỳnh

Mỗi mùa xuân sang. Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay. Như gió, như mây bay qua đời con, như gió, như mây bay qua thời gian. Ôi Mẹ của tôi! Mẹ.