Xuân Nhớ Chiến Sĩ

Tác giả: Ngọc Bích

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Ngọc Hải

Chim ca vang mừng mùa xuân sang. Nghe gió xuân lòng nhớ mong chàng. Xuân đến vui với hoa. Riêng có em xót-xa nhìn về phương trời xa. Em thương ai lạnh-lùng biên-khư. Trong gió sương chờ giết quân thù. Em ngóng trông.

4 Pages<1234