Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm

Tác giả: Vũ Thanh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Khánh Duy; Tô Thanh Phương; Hoàng Vĩnh; Nhạc Không Lời; Artista Band

Sáng mãi tên anh người con của đất nước. Sông núi reo ca người anh hùng thành đồng bất khuất. Nguyễn văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi. Người công nhân thành phố Sài Gòn. Mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến.