Nhẫn Cỏ Cho Em

Tác giả: Vinh Sử

Ca sỹ thể hiện: Chế Thanh; Trường Vũ; Phi Nhung; Mạnh Quỳnh; Đặng Trường Phát; Nu_B; Duy Trường; Steve VA

Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương. Tặng em theo sính lễ tơ hồng. Thì đây anh đan nhẫn cỏ. Tặng em coi như bỏ ngõ. Lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh. Nhận anh trao nhẫn cỏ chân thành. Nhà anh.

Nhẫn Cỏ Cho Em 3

Tác giả: Mạnh Quỳnh

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh

Đã bốn năm rồi từ ngày em bước sang ngang. Đêm từng đêm thâu bên đèn khuya anh nhớ em nhiều. Dù ai không phụ đành lòng quên mối tình thơ. Nhẫn cỏ cơ hàn ngày nào đính ước trao em. Đan bằng con tim thay vàng son gấm.

Nhẫn Cỏ Cho Em 2

Tác giả: Mạnh Quỳnh

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh

Biết rằng duyên mình nay đã không mong. Biết đời anh nghèo tay trắng tay không. Nên anh chẳng dám trách người. Chỉ buồn duyên kiếp mong manh. Nhẫn cỏ nghèo sao cưới được em. Pháo hồng đưa người vui nghĩa tơ duyên.